《Running Man》刘在锡爆料:「尹恩惠打电话来了!」宋智孝干脆问金钟国:「我好还是尹恩惠好呢」

《Running Man》刘在锡爆料:「尹恩惠打电话来了!」宋智孝干脆问金钟国:「我好还是尹恩惠好呢」

综艺   2021年12月7日   星期二12:00   草莓   7

(封面图源:iQIYI@《Running Man》截图)

尹恩惠的哏真的可以用上百年,所以到底有没有机会请到她来XDD

《Running Man》5日播出的最新一集EP.582,其中一个环节展开「蒙耳人前讲闲话话」任务,不仅池锡辰与刘在锡互相爆料遭曾在方背洞被搧耳光甚至下跪的往事,刘在锡也对著金钟国再次提及「尹恩惠」……

*延伸阅读:‎池锡辰这爆料太狠!《Running Man》透露「刘在锡曾和姐姐交往、还被扇巴掌」,气得刘在锡立即爆猛料回击!

金钟国一戴上耳机,刘在锡就迫不及待想讲关於尹恩惠的事,金钟国好像也知道刘在锡的想法,很快的关闭了音乐、专注聆听著大家你一言我一语。
(图源:iQIYI@《Running Man》截图)

「恩惠传讯息来了。我本来很犹豫要不要打给恩惠,但怕被骂很苦恼,不过恩惠并不介意,我们还通电话了。」刘在锡一讲完就招来金钟国肃杀目光,不过就算众人意识到金钟国听得见,但还是不怕死的继续讲自己想讲的话。
(图源:iQIYI@《Running Man》截图)(图源:iQIYI@《Running Man》截图)

连宋智孝也加入行列,看著金钟国突然冒出一句话:「我比较好还是尹恩惠好?」金钟国听了直接失笑,其他人也忍不住爆笑,但随之涌上来的情绪是大难临头的害怕。
(图源:iQIYI@《Running Man》截图)

时间一到,金钟国就站起来开始兴师问罪,问刘在锡:「说该说的、差不多就好,大家都以为是真的!不要再说了!」但刘在锡还是淘淘不绝:「我会把恩惠的电话号码删除的!从那之后没有再通话过,只是愉快聊了些事就挂掉了,没有提节目的事!我跟恩惠说对不起,但她说没关系!」
(图源:iQIYI@《Running Man》截图)

宋智孝原先看起来也是想乖乖被训话,但她却说:「欧巴是喜欢尹恩惠的!」更是激怒了金钟国。
(图源:iQIYI@《Running Man》截图)

此集播出之后,观众都认为成员们不怕死的一直逗弄「老虎」金钟国,甚至连宋智孝都语出惊人加入行列,场面实在太好笑。

▼相关片段

相关新闻
留言/评论
 • 笑翻🤣
  2021年12月7日 14:42
 • 尹恩惠:出場率最高但opening都見唔到嘅固定成員
  2021年12月7日 18:11
 • 宋智孝假認錯真挑釁🤣
  2021年12月7日 18:00
 • 呢集真係好好笑🤣🤣🤣🤣🤣
  2021年12月7日 18:09
 • 這集最唔錯,加油!一定請到佢過嚟
  2021年12月7日 16:38
主页 » 综艺 » 《Running Man》刘在锡爆料:「尹恩惠打电话来了!」宋智孝干脆问金钟国:「我好还是尹恩惠好呢」
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载
关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手